معترضان اهواز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکل کم آبی و مساله حقآبه زاینده رود

در سال‌های اخیر کشاورزان اصفهانی بارها نسبت به کم آبی و عدم پرداخت حق آبه زاینده رود اعتراض کرده‌اند. معترضان می‌گویند تا کنون پاسخی از طرف مسئولان به آنها داده نشده است.

موضوعات مرتبط