یک هفته مانده به ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری، تنور انتخابات روشن می شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک هفته مانده به ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری، تنور انتخابات روشن می شود

مردم ایران بعد از تعطیلات نوروزی، با اولین چیزی که در رسانه ها روبرو شدند موج گسترده موضوعات انتخاباتی است. در حالیکه ٤٥ روز به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، به جز حسن روحانی- رئیس جمهوری- هنوز هیچکدام از نامزدهای دیگر مشخص نیستند ولی موج تبلیغات گروههای مختلف بیشتر شده و حمله به دولت با انتقادهای اقتصادی ادامه دارد. آیا این تبلیغات گسترده فقط برای به اصطلاح داغ تر کردن تنور انتخابات است یا گروههای مخالف دولت به طور جدی قصد دارند آقای روحانی را شکست دهند؟ اول گزارشی ببینیم از شهریار صیامی بعد بیشتر صحبت می کنیم.

موضوعات مرتبط