سفر ترزا می به اردن و عربستان برای تحکیم روابط بریتانیا با این دو کشور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر ترزا می به اردن و عربستان برای تحکیم روابط بریتانیا با این دو کشور

در اولین سفرش به خارج از کشور بعد از شروع روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نخست وزیر این کشور، ترزا می، کشورهای خاورمیانه را انتخاب کرده است. نشانه ای از اولویت های او در انتخاب شرکای تازه. خانم می امروز وارد اردن شد و قرار است فردا در سفری دو روزه روابط امنیتی و تجاری بریتانیا را با عربستان تحکیم کند. کسری ناجی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط