انتخابات ریاست جمهوری در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابراهیم رییسی در صدر فهرست جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

شش هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تشکل اصلی اصولگراها فهرست نامزدهایش را به ۵ نفر رسانده و نامزد نهایی بزودی اعلام خواهد شد. اما در صدر فهرست جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، ابراهیم رییسی است، کسی که امروز، رسما آمادگیش را برای نامزدی اعلام کرد. آقای رییسی در میان دیگر افرادی که نامشان برای نامزدی سرزبانها بوده کمتر شناخته شده است. اما برای بسیاری از منتقدان، کارنامه درخشانی ندارد به ویژه پیشینه او به عنوان معاون وقت دادستان در دهه شصت. نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.