آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران

  • 11 آوریل 2017 - 22 فروردین 1396

از امروز ثبت نام کسانی که می خواهند رئیس جمهوری ایران شوند، شروع شد. هنوز مشهور ترین چهره هایی که حتمال حضور آنها مطرح است وارد میدان نشده اند. معمولا این چهره ها در روزهای آخر ثبت نام می کنند. بر اساس تفسیری از قانون اساسی در ایران، شورای نگهبان تعیین می کند که چه کسانی می توانند رسما نامزد انتخابات شوند. سیاوش اردلان گزارش می دهد: