تعداد اعدام ها در ایران کم شده اما هنوز جزو پنج کشور اول است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعداد اعدام ها در ایران کم شده اما هنوز جزو پنج کشور اول است

  • 11 آوریل 2017 - 22 فروردین 1396

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه اش گفته که شمار اعدامهای پارسال در ایران، نسبت به سال قبل، کمتر شده، اما هنوز ایران در بین پنج کشور اول دنیاست که بیشترین احکام اعدام در آن اجرا می شود. سعیده هاشمی گزارش می دهد.