نگاهی به طیف علاقمندان به ئست ریاست جمهوری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به طیف علاقمندان به پست ریاست جمهوری

  • 12 آوریل 2017 - 23 فروردین 1396

در دو روزی که از ثبت نام داوطلبان نامزدی گذشته، فقط سیاستمداران نبودند که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند. عکاسان و شبکه‌های خبری به دیگر داوطلبان نامزدی هم توجه کردند. مسعود آذر از میان داوطلبان انتخابات، تصاویری را انتخاب کرده.