شهادت ایرانی ها در دادگاه آمریکایی علیه دستور مهاجرتی ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهادت ایرانی‌ها در دادگاه آمریکا علیه دستور مهاجرتی ترامپ

  • 19 آوریل 2017 - 30 فروردین 1396

دو فرمانی که دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان صادر کرد، بیش از همه روی ایرانی‌هایی که در آمریکا ساکن اند یا به آن کشور رفت‌وآمد دارند تاثیر گذاشت. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن، از دادگاهی گزارش می دهد که گروهی از این ایرانی‌ها علیه این دو دستور رئیس‌جمهوری آمریکا در آن شهادت دادند.