مردی که روزی نظر رهبر ایران به او نزدیکتر بود، ناموفق ماند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردی که روزی نظر رهبر ایران به او نزدیکتر بود، ناموفق ماند

آنچه در فهرست نامزدها بسیار پررنگ بود جای خالی محمود احمدی نژاد بود، رئیس جمهوری پیشین. اما چه شد مردی که زمانی رهبر ایران از اعتبارش برای او مایه گذاشت، چنین به حاشیه رانده شد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط