بحث درباره نحوه پخش مناظره های انتخاباتی؛ نامزدها می خواهند زنده باشد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث درباره نحوه پخش مناظره‌های انتخاباتی؛ نامزدها می خواهند زنده باشد

برگزاری زنده مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران حالا به بحث روز تبدیل شده. پس از اینکه اعلام شد مناظره‌های انتخاباتی ضبط شده خواهد بود، شش نامزد ریاست جمهوری خواهان برگزاری زنده مناظره ها شده‌اند. وزارت کشور در اطلاعیه ای گفته از هیات ۵ نفره کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تنها دو نفر عضو وزارت کشور هستند و در نهایت با رای اکثریت اعضا تصمیم گرفته شد مناظره ها از پیش ضبط شوند. باران عباسی در گزارشی شش نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری را معرفی می کند.

موضوعات مرتبط