نگاهی به زندگی و کارنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؛ محمدباقر قالیباف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؛ محمدباقر قالیباف

۱۲ سال پیش زمانی که از فرماندهی نیروی انتظامی ایران استعفا کرد، امید زیادی داشت که جای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را بگیرد ولی در نهایت شهردار تهران شد. ۴ سال پیش هم بخت خود را برای رفتن به پاستور امتحان کرد ولی بازهم شکست خورد. محمدباقر قالیباف رکورددار طولانی ترین دوره شهرداری تهران حالا برای سومین بار خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده، سیاستمداری با لقب های خلبان، دکتر، سرتیپ و سردار، امیدوار است که این بار طلسم شکست در انتخابات را بشکند. کاوه مشکات نگاهی انداخته به زندگی سیاسی او.

موضوعات مرتبط