زندگی و کارنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؛ اسحاق جهانگیری، میرسلیم و هاشمی طبا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی و کارنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؛ جهانگیری، میرسلیم و هاشمی طبا

به غیر از سه کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری سه نفر دیگر هم در رقابتهای امسال حضور دارند که گفته می‌شود از شانس کمتری برای پیروزی برخوردارند. بعضی می گویند ‌برای گرم کردن تنور انتخابات آمده‌اند.نام‌هایی که در سالهای گذشته از چهره‌های فعال سیاسی نبوده‌اند. آناهیتا شمس نگاهی کرده به فعالیت‌های سیاسی این سه نفر در گذشته.

موضوعات مرتبط