گفت‌وگو با عمار ملکی و آرش غفوری پیرامون اولین مناظره انتخاباتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با عمار ملکی و آرش غفوری پیرامون اولین مناظره انتخاباتی

گفت و گوی ناجیه غلامی با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند و آرش غفوری تحلیلگر کارزارهای انتخاباتی از واشنگتن پیرامون اولیم مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران.

موضوعات مرتبط