انتخابات ریاست جمهوری ایران از نگاه کشورهای عرب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات ریاست جمهوری ایران از نگاه کشورهای عرب

تا انتخابات ریاست جمهوری ایران تلاش می‌کنیم نگاهی بندازیم به وضعیت ایران در آستانه این انتخابات. بویژه رابطه ایران با کشورهای منطقه. هرچند بهبود رابطه با کشورهای عربی از وعده های چهار سال پیش حسن روحانی بود اما به نظر می رسد این وعده کمتر از هر وعده دیگری عملی شده است. مهرداد فرهمند از قاهره گزارش می‌دهد.