روز جهانی کارگر در ایران؛  فضای انتخاباتی تا چه اندازه با گشایش در معیشت کارگران همراه است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فضای انتخاباتی در ایران تا چه اندازه با گشایش در معیشت کارگران همراه است؟

روز جهانی کارگر روزی نمادین برای جنبش‌ها، نهادها و حرکت‌هایی است که خود را مدافع حقوق قشری ضعیف و در عین حال نیرومند می‌دانند. جمعیتی پرتعداد که با زور بازوی آنها سنگین ترین چرخ‌های اقتصاد در اقصی نقاط جهان می چرخد و در عین حال در کمتر نظامی است که حق آنها پایمال نشده باشد. در ایران روز جهانی کارگر همزمان شده با فضای انتخاباتی و شعارهای نامزدها برای اشتغال‌زایی و حمایت از کسب و کار. روزی که البته به تشکل‌های مستقل مجال اجتماع و مطالبه خواسته‌هایشان داده نشد. و البته شماری از کارگران در مراسمی با حضور رئیس جمهوری صدای اعتراض خود را بلند کردند. گزارش فریبا صحرایی را ببینید.

موضوعات مرتبط