مناظره دوم؛ نامزدهای انتخابات ایران چقدر موفق بوده‌اند آرای شناور را جذب کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مناظره دوم چه واکنش‌هایی در پی داشت؟

در دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، آنها با حرارت بیشتری حمله و ضد حمله کردند. به ویژه حسن روحانی و ابراهیم رئیسی که بعد از مناظره اول، زیر سایه بهتر درخشیدن اسحاق جهانگیری و محمد باقر قالیباف قرار گرفته بودند. همین حرارت بیشتر باعث شد صحبت‌هایی مطرح شود که نه تنها در جریان مناظره بحث برانگیز شدند بلکه بلافاصله بعد از آن هم چند نهاد و دستگاه دولتی بسیج شدند تا انتقادها از عملکرد دولت آقای روحانی را بی‌اعتبار کنند. صحبت‌های آقای روحانی هم درباره تلاش بعضی نهادها در سنگ اندازی جلوی موفقیت برجام، بی پاسخ نماند. گزارش مجید خیام‌داررا ببینید.