شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران چقدر در مناظره‌ها صادق بودند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران چقدر در مناظره‌ها صادق بودند؟

شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران چقدر در مناظره‌ها صادق بودند؟ برای پاسخ به این سؤال، همکاران ما در سایت بی‌بی‌سی فارسی، بعضی از ادعاهای نامزدها را راستی‌آزمایی کردند. بهرنگ تاج‌دین نگاهی کرده به بعضی از گفته‌های نامزدها و صحت و سقمشان.

موضوعات مرتبط