جایگاه گروه‌های سیاسی خارج از کشوردر انتخابات ریاست جمهوری ایران کجاست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه گروه‌های سیاسی خارج از کشوردر انتخابات ریاست جمهوری ایران کجاست؟

انتخابات، زمان بالا گرفتن فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی در هر کشوری است، ولی گروه‌های سیاسی متعددی هستند که امیدی به معرفی نامزد در رقابت‌های انتخاباتی ایران ندارند. بیشتر این گروه‌ها که در خارج از ایران فعالیت می‌کنند، دور قبل انتخابات ریاست جمهوری ایران را تحریم کردند. جمال‌الدین موسوی نگاهی دارد به مواضع گروه‌های مخالف در این دوره از انتخابات.