ایران از مکرون چه می خواهد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران از مکرون چه می خواهد؟

حسن روحانی رییس جمهور ایران با ارسال پیامی به امانوئل مکرون، انتخاب او را به ریاست جمهوری فرانسه تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که روابط تهران و پاریس بیش از پیش در جهت منافع متقابل توسعه و تعمیق یابد.

البته چشم‌انداز روابط میان ایران فرانسه در گرو انتخابات ریاست جمهوری ایران هم هست.

جلال ایجادی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کنام در پاریس فرانسه در چشم انداز بامدادی ، به فرناز قاضی زاده گفت، خود امانوئل مکرون، در مقام وزیر اقتصاد فرانسه با قراردادهای تجاری دو جانبه ایران و فرانسه آشناست وحفظ این قراردادها را برای حفظ مشاغل در فرانسه لازم می داند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.