مخالفان برجام از این توافق برای تبلیغ استفاده نمی‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفان برجام از این توافق برای تبلیغ استفاده نمی‌کنند

در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتظار می‌رفت توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی یکی از محورهای عمده تبلیغات نامزدها باشد. اما آن طور که کسری ناجی گزارش می‌دهد مخالفان برجام تصمیم گرفتند که بر آن تاکید چندانی نداشته باشند؛ چون برای آنها که همواره مخالف برجام بوده اند ظاهرا رای آور نیست. کسری ناجی گزارش می‌دهد.