مخالفان برجام از این توافق برای تبلیغ استفاده نمی‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفان برجام از این توافق برای تبلیغ استفاده نمی‌کنند

  • 9 مهٔ 2017 - 19 اردیبهشت 1396

در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتظار می‌رفت توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی یکی از محورهای عمده تبلیغات نامزدها باشد. اما آن طور که کسری ناجی گزارش می‌دهد مخالفان برجام تصمیم گرفتند که بر آن تاکید چندانی نداشته باشند؛ چون برای آنها که همواره مخالف برجام بوده اند ظاهرا رای آور نیست. کسری ناجی گزارش می‌دهد.