انتشار فهرست نامزدهای شوراهای شهر و روستا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار فهرست نامزدهای شوراهای شهر و روستا

با اینکه انتخابات ۹ روز دیگر، بر رقابتهای بین نامزدهای ریاست جمهوری معطوف شده، اما همزمان انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار می‌شود. برای بسیاری از مردم، اعضای این شوراها می‌توانند تاثیر بیشتری بر نیازها و خواسته‌های روزمره‌شان داشته باشد. هردو جناح اصلی سیاسی امروز فهرست نامزدهایشان را اعلام کرده‌اند. این اسامی انتقادهایی هم همراه داشته. جزییات بیشتر از سعیده هاشمی.