هشدار آیت‌الله خامنه‌ای در مورد خطر 'آشوب و فتنه' در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار آیت‌الله خامنه‌ای در مورد خطر 'آشوب و فتنه' در ایران

با بالا گرفتن اتهامها و حمله‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یکدیگر و شعارهایی که در بعضی سخنرانیها داده شده، انتظار می‌رفت که آیت‌الله علی خامنه‌ای خاموش نمانَد. اینطور هم شد. رهبر ایران برای هشدار به نامزدها از دو کلیدواژه همیشگی‌اش استفاده کرد که هردو در یک جمله آمد. "دشمن" در صدد ایجاد "فتنه" است. فتنه، اشاره او به اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۸۸ است. آقای خامنه‌ای گفت اگر حرفهای نامزدهای انتخاباتی به دشمن امید بدهد، حکومت ضرر خواهد کرد. بیشتر درباره تاثیر این صحبتها ۹ روز مانده به انتخابات صحبت می‌کنیم. گزارش کسری ناجی را ببینید.