از ما بپرس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#ازمابپرس: جای چه مطالبی در بی‌بی‌سی فارسی خالی است؟

شما می‌توانید سوال‌ها و پیشنهادهای خود را از طریق فرم‌های #ازمابپرس در بخش‌های مختلف وبسایت برای ما بفرستید و ما در تحریریه بی‌بی‌سی فارسی سوال‌های شما را بررسی می‌کنیم. جالب‌ترین سوال‌های شما، راهنمای ما خواهد بود تا گزارش یا مطلبی بر اساس آنها تهیه کنیم.

درباره