در مناظره اول و دوم چه گذشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در مناظره اول و دوم چه گذشت؟

  • 12 مهٔ 2017 - 22 اردیبهشت 1396

دو مناظره قبلی به بحث‌های تند و انتقادی کشید. تا آنجا که واکنش بعضی نهادهای حکومتی را به دنبال داشت. نهایتا هم رهبر ایران درباره پیامدهای امنیتی انتخابات هشدار داد. جمال‌الدین موسوی نگاهی کرده به دو مناظره قبلی.