در مناظره اول و دوم چه گذشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در مناظره اول و دوم چه گذشت؟

دو مناظره قبلی به بحث‌های تند و انتقادی کشید. تا آنجا که واکنش بعضی نهادهای حکومتی را به دنبال داشت. نهایتا هم رهبر ایران درباره پیامدهای امنیتی انتخابات هشدار داد. جمال‌الدین موسوی نگاهی کرده به دو مناظره قبلی.