تنش در آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنش در آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران

آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران، بیشتر محلی بود برای به در بردن رقیبان، تا ارائه برنامه‌های مدون و مشخص برای اداره کشور در چهار سال آینده. نامزدها یا یکدیگر را به فساد و بی‌کفایتی و رانت‌خواری گسترده متهم کردند یا کوشیدند این اتهام‌ها را از خود دور کنند. هم حرف املاک نجومی پیش آمد، هم نسخه تازه‌ای از شیوه برخورد محمدباقر قالیباف با دانشجویان که حسن روحانی با عنوان لوله کردن از آن نام برد و هم بارها و بارها به فساد و چهار درصدِ رانت خوار جامعه - به گفته آقای قالیباف - اشاره شد که منشاء‌اش در دولت حسن روحانی است. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.