همه وعده‌های رئیس جمهوری در جمع هوادارانش در پایتخت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عبور نامزدها از خط قرمزهای نظام در مناظره‌های انتخاباتی

باید منتظر ماند و دید مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاثیرش در سطح جامعه چه خواهد بود. نامزدهایی که همگی به نوعی در حکومت جمهوری اسلامی دست داشته اند اما هرچه دم دستشان بود به رقیب پرتاب کردند. آنها عملا چهار دهه عملکرد حکومت را زیر سوال برده‌اند. از رشد فساد مالی، فقر گسترده و افزایش شکاف طبقاتی گرفته تا اعدام و زندان. حالا، آنهایی که مردد هستند شش روز فرصت دارند تصمیم بگیرند در انتهای تونل کدام نامزد کورسویی از روشنایی هست و در پایان کدامیک نور قطاری است که ممکن است زیرشان بگیرد. بیشتر دراینباره صحبت میکنیم. اول، گزارش شهریار صیامی.

موضوعات مرتبط