فعالیت مجازی فرزند صادق آهنگران برای حسن روحانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با محمدعلی آهنگران؛ پسر مداح مشهور، راه سیاسی پدرش را نمی رود

در هیاهوی انتخابات ایران، به ویژه به لطف فضای مجازی، چهره‌های تازه ای رومی‌آیند و خبرساز می‌شوند، به خصوص اگر عقاید متفاوتی داشته باشند. یکی از آنها فرزند یکی از مداحان معروف است. گزارش علی همدانی کاملا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی تهیه شده.