پیام محمد خاتمی در حمایت از حسن روحانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخشی از پیام محمد خاتمی در حمایت از حسن روحانی

محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی ویدئویی از حامیانش برای حضور و حمایت از حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دعوت کرد. پیام آقای خاتمی که در تلگرام منتشر شده است در شبکه های اجتماعی به طور گسترده همرسان شده است.