پول تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران از کجا می‌آید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پول تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران از کجا می‌آید؟

  • 14 مهٔ 2017 - 24 اردیبهشت 1396

انتخابات در ایران با بعضی کشورها یک فرق اساسی دارد: تبلیغات انتخاباتی حساب و کتاب ندارد. آشکار نمی‌شود که نامزد ریاست جمهوری ایران بودجه تبلیغاتش را از کجا می‌آورد و چطور خرج می‌کند. در بیشتر کشورهای غربی کمک مالی به تبلیغات نامزدها و احزاب باید ثبت و منتشر شود. امیر پایور گزارش می‌دهد.