روحانی قول داده تحریم های غیرهسته ای را هم بردارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی قول داده تحریم‌های غیرهسته‌ای را هم بردارد

  • 15 مهٔ 2017 - 25 اردیبهشت 1396

کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای اخیر قول‌های زیادی برای جلب آرای مردم دادند. اما یکی از این قول‌ها شاید پیامدهای بلند مدت تر و عمیق‌تری داشته باشد؛ اگر عملی شود: قول حسن روحانی که گفته است تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران را هم در دور جدید ریاست جمهوری اش بر می‌دارد. کسری ناجی از امکان عملی شدن این وعده می‌گوید.