روحانی قول داده تحریم های غیرهسته ای را هم بردارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی قول داده تحریم‌های غیرهسته‌ای را هم بردارد

کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای اخیر قول‌های زیادی برای جلب آرای مردم دادند. اما یکی از این قول‌ها شاید پیامدهای بلند مدت تر و عمیق‌تری داشته باشد؛ اگر عملی شود: قول حسن روحانی که گفته است تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران را هم در دور جدید ریاست جمهوری اش بر می‌دارد. کسری ناجی از امکان عملی شدن این وعده می‌گوید.