اظهارات میرسلیم در مورد انصراف کاندیداها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اظهارات میرسلیم در مورد انصراف کاندیداها

  • 17 مهٔ 2017 - 27 اردیبهشت 1396

مصطفی میرسلیم جهانگیری را به حیله‌گری متهم می‌کند.