نحوه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نحوه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران

این دوره ریاست جمهوری از نظر تبلیغات شبیه هیچ دوره دیگری نبود. همه نامزدها با استفاده از دسترسی بهتر به اینترنت، تمرکز تبلیغاتشان را روی شبکه‌های اجتماعی گذاشتند. مناظره‌های تلویزیونی بار دیگر نقش عمده‌ای در تغییر سیاست تبلیغاتی نامزدها ایفا کردند و حالا چند ساعت مانده به پایان مهلت تبلیغات حامیان دو نامزد اصلی آخرین تلاشهای خود را برای متقاعد کردن افرادی می‌کنند که هنوز مردد هستند. کاوه مشکات نگاهی انداخته به کارزار تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در سه هفته گذشته.