واکنش تحریمی تهران به تمدید تحریمهای امریکا علیه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش تحریمی تهران به تمدید تحریمهای امریکا علیه ایران

ایران ۹ فرد و شرکت را به فهرست تحریم‌ها علیه آمریکا اضافه کرده‌است. این واکنش تهران است به تصمیم واشنگتن برای تمدید تحریمهای غیر هسته‌ای علیه ایران. تحریم‌هایی که عمدتاٌ به خاطر فعالیتهای موشکی و نظامی ایران وضع شده‌اند. دیروز آمریکا چند فرد و شرکت ایرانی و چینی را به لیست این تحریم‌ها اضافه کرد. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.