انتخابات ۹۶؛ شادمانی هوادارن حسن روحانی در مشهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات ۹۶؛ شادمانی هوادارن حسن روحانی در مشهد

شادمانی هوادارن حسن روحانی در مشهد در پی اعلام نتایج انتخابات و پیروزی روحانی