شادی هواداران روحانی از سرخه تا زاهدان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادی هواداران روحانی از سرخه تا زاهدان

از زادگاه حسن روحانی در سرخه سمنان گرفته تا کرمانشاه و زاهدان، هواداران آقای روحانی برای پایکوبی به خیابان‌ها آمدند.

این ویدئو بخشی از این شادی‌هاست.