پایان 'رقابتی ترین انتخابات تاریخ' ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان 'رقابتی ترین انتخابات تاریخ' ایران

'رقابتی ترین انتخابات تاریخ ' ایران به پایان رسید. این، به گفته حسن روحانی پیروز این انتخابات. رییس جمهوری منتخب که برای چهار سال دیگر سکان ریاست جمهوری را بدست خواهد گرفت. حسن روحانی در پیامش بعد از اعلام نتایج انتخابات از مردم تشکر کرد و گفت شما به کسانی که می‌خواستند ما را به عقب برگرداند نه گفتید. او همچنین گفت که مردم با رای روز جمعه مسیر تعامل با جهان را برگزیده اند. آقای روحانی ۵۷ درصد آرا کسب کرد و ابراهیم رییسی حدود ۳۸ درصد را بدست آورد.

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد