وعده‌های انتخاباتی روحانی برای چهار سال آینده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده‌های انتخاباتی روحانی برای چهار سال آینده

حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی به ویژه در دو هفته آخر، شعارها و وعده‌هایی داد و برنامه‌هایی را برای چهار سال آینده اعلام کرد. از توسعه سیاسی و اقتصادی تا تلاش برای برداشته شدن همه تحریم ها.

مریم افشنگ نگاهی کرده به این وعده ها.