ویدیوی کوتاهی از شادی هواداران روحانی در چند شهر ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویدیوی کوتاهی از شادی هواداران روحانی در چند شهر ایران

پس از اعلام نتیجه انتخابات، عده زیادی از هواداران حسن روحانی در شهرهای مختلف به خیایانها آمده و به شادی پرداختند.