شوراهای شهرهای بزرگ ایران، در تسخیر طرفداران دولت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شورای شهرهای بزرگ ایران، در تسخیر طرفداران دولت

نتایج اعلام شده انتخابات شورای شهر و روستاها در ایران تا اینجا نشان می‌دهد که اصلاح طلبان در شهرهای بزرگ ایران برنده انتخابات بوده‌اند. خصوصا در تهران نامزدهای فهرست «امید» تمام بیست و یک کرسی شورای شهر تهران را بدست آوردند، کسانی که اصلاح طلب معرفی شده‌اند. در زاهدان و مشهد هم تمام کرسی‌ها را اصلاح طلبان تسخیر کردند. با نتایج بدست آمده بعید به نظر می‌رسد که محمدباقر قالیباف شهردار تهران و رقیب آقای روحانی در انتخابات در پست خود باقی بماند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.