شوراهای شهرهای بزرگ ایران، در تسخیر طرفداران دولت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شورای شهرهای بزرگ ایران، در تسخیر طرفداران دولت

  • 21 مهٔ 2017 - 31 اردیبهشت 1396

نتایج اعلام شده انتخابات شورای شهر و روستاها در ایران تا اینجا نشان می‌دهد که اصلاح طلبان در شهرهای بزرگ ایران برنده انتخابات بوده‌اند. خصوصا در تهران نامزدهای فهرست «امید» تمام بیست و یک کرسی شورای شهر تهران را بدست آوردند، کسانی که اصلاح طلب معرفی شده‌اند. در زاهدان و مشهد هم تمام کرسی‌ها را اصلاح طلبان تسخیر کردند. با نتایج بدست آمده بعید به نظر می‌رسد که محمدباقر قالیباف شهردار تهران و رقیب آقای روحانی در انتخابات در پست خود باقی بماند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.