اصولگرایان در انتخابات؛ شکست به خاطر گذشته یا پلی به پیروزی در آینده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اصولگرایان در انتخابات؛ شکست به خاطر گذشته یا پلی به پیروزی در آینده

ابراهیم رئیسی، نامزد گروه‌های اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از ۱۶ میلیون رای آورد و دوم شد. اما رای به او را چگونه باید تفسیر کرد؟ نقش شخص آقای رئیسی در جذب طرفداران چقدر بوده و برنامه‌های انتخاباتی‌اش چه تاثیری داشته. مسعود آذر در گزارشش می‌گوید در بین اصولگرایان هم نگاه به آرای ابراهیم ‌رئیسی یکسان نیست.