حرف و حدیثها در مورد ناکامی عده زیادی از رای‌دهنده‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حرف و حدیثها در مورد ناکامی عده زیادی از رای‌دهنده‌ها

پنج روز بعد از انتخابات ایران، عملکرد وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری این انتخابات زیر سوال رفته. از کم بودن تعرفه‌ها در بعضی مراکز رای‌دهی گرفته تا آنهایی که نتوانسته بودند رای بدهند. تعداد این رای‌دهنده‌ها هنوز معلوم نیست. حسن روحانی، رییس جمهوری گفته تا چهار میلیون نفر. وزیر کشور می‌گوید تخمین‌اش یک میلیون نفر است. حسنعلی امیری، معاون پارلمانی دولت هم گفته از حدود سه میلیون نفری که ساعتها در صف ایستادند ولی نتوانستند رای بدهند، عذرخواهی می‌کند. از سوی دیگر، ابراهیم رییسی گفته تخلفات آشکار را قانونی پیگیری خواهد کرد. بیشتر در اینباره صحبت می‌کنیم. اول، گزارش سعیده هاشمی: