آتش، به جان جنگل‌های غرب ایران افتاده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش، به جان جنگل‌های غرب ایران افتاده است

امروز دو آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران گزارش شده . اتفاقی که در این وقت سال چندان عجیب نیست. در دهه اخیر هزاران هکتار از جنگل‌های ایران در آتش سوخته اند. سیاوش اردلان در گزارشش می گوید کمبود امکانات مهار این آتش سوزی ها را مشکل کرده.

موضوعات مرتبط