'آتش به اختیار'؛ موضوع تازه جنگ و جدال های جناحی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'آتش به اختیار'؛ موضوع تازه جنگ و جدال های جناحی

انتقادهای آیت الله علی خامنه ای از وضعیت فرهنگی در ایران واکنش‌های زیادی برانگیخته خصوصا استفاده از یک عبارت نظامی. رهبر ایران چهار روز پیش در دیدار با شماری از دانشجویان، آنها را افسران جنگ نرمی توصیف کرد، که باید مستقل و "آتش به اختیار" باشند. آیت الله خامنه‌ای در ادامه روشن می‌کند که منظورش از آتش به اختیار بودن این است که نه تنها این افراد، بلکه طیف وسیعی از فعالان عرصه فرهنگ "خود تصمیم بگیرند که چه بکنند". در مورد شرایط این آتش به اختیار بودن رهبر ایران می‌گوید زمانی که قرارگاه مرکزی وجود ندارد یا این قرارگاه عیبی پیدا می‌کند. انتقادی از عمکرد فرهنگی دولت ایران. بزرگترین دغدغه آیت الله خامنه‌ای در عرصه فرهنگ چیست؟ کسانی که از فرمانده کل قوا در ایران فرمان "آتش به اختیار" گرفته‌اند، عملا چه خواهند کرد؟ گزارش باران عباسی را ببینید.