جواب رئیس جمهوری ایران به مخالفان سازش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جواب رئیس جمهوری ایران به مخالفان سازش

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، می گوید صلح از جنگ سخت تر است و شهامت بیشتری می طلبد. هفته پیش آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران، گفته بود چالش و سازش هر دو هزینه‌هایی دارد، اما چالش اگر عقلانی باشد، کم‌هزینه‌تر از سازش است. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.