نیروهای امنیتی ایران مسلط بر اوضاع یا ناتوان از پیشگیری حمله داعش؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیروهای امنیتی ایران مسلط بر اوضاع یا ناتوان از پیشگیری حمله داعش؟

در ایران امروز وزاری اطلاعات و کشور و همچنین جانشین فرمانده سپاه به مجلس رفتند تا درباره چند و چون حمله داعش در تهران و تلاش های پیشگیرانه توضیح دهند. وزیر اطلاعات به نوبه دیشبخبر از شناسایی و دستگیری گسترده اعضا داعش داد. سیاوش اردلان گزارش می دهد.