واکنش تهران به تصمیم عربستان و متحدانش برای تحریم قطر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش تهران به تصمیم عربستان و متحدانش برای تحریم قطر

ایران اعلام کرده است که برای قطر کمک های غذایی ارسال کرده است. قبلا ترکیه هم با ارسال کمک های غذایی به کمک قطر رفته بود. از دوشنبه گذشته که همسایه های عرب قطر با آن قطع ارتباط کردند و مرزهای این کشور با عربستان سعودی بسته شد، قطر در موقعیت دشواری قرار گرفته. کسری ناجی در گزارشی می گوید اقدام همسایگان قطر، بر خلاف انتظارشان، این کشور عربی را به ایران نزدیکتر کرده است

موضوعات مرتبط