شهردار مشهد برای ممانعت از حسابرسی به انفصال از خدمت محکوم شد

صولت مرتضوی حق نشر عکس Tasnim

دادستان دیوان محاسبات ایران می‌گوید که صولت مرتضوی، شهردار مشهد، به دلیل ممانعت از حسابرسی شهرداری مشهد به انفصال از خدمت محکوم شده، هرچند اجرای حکم فعلا متوقف شده است. آقای مرتضوی محکومیت خود را تکذیب کرده است.

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، گفته است: "با توجه به اینکه شهردار مشهد در سال گذشته در خصوص روند رسیدگی‌های دیوان محاسبات مانع ایجاد کرد، علیه ایشان توسط دیوان محاسبات دادخواست مطرح شد و نهایتا با رای صادره این نهاد، شهردار مشهد به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد."

آقای شجاعی در عین حال گفته است که صولت مرتضوی درخواست اعاده دادرسی داده که این تقاضای او در دیوان محاسبات پذیرفته شده و به همین دلیل اجرای حکم انفصال از خدمت او فعلا متوقف شده است.

با وجود آن که دادستان دیوان محاسبات از محکومیت صولت مرتضوی و توقف اجرای حکم او به دلیل اعاده دادرسی خبر داده، خود آقای مرتضوی می‌گوید خبر محکومیت او "کذب" است.

به گزارش تسنیم آقای مرتضوی گفته است: " انفصال خدمت بنده کذب است و پرونده در فرآیند اعاده دادرسی قرار دارد و حق شکایت از افرادی را که نشر اکاذیب کرده‌اند برای خود محفوظ می‌دانم."


سوابق صولت مرتضوی

  • مدیرکل اقدامات تامینی سازمان زندان‌ها
  • استاندار خراسان جنوبی
  • معاون سیاسی وزارت کشور در دولت دهم
  • مشاور وزیر کشور در دولت یازدهم
  • فعال در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی

آقای مرتضوی گفته شورای شهر مشهد مصوبه‌ای داشته که "اطلاعات خارج از اصل ۵۵ قانون اساسی" در اختیار دیوان محاسبات قرار نگیرد و ممانعت او از حسابرسی دیوان بر همین مبنا بوده است. اصل ۵۵ دیوان محاسبات را مسئول رسیدگی به حساب‌های نهادهای دولتی و "دستگاه‏هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند" کرده است.

شورای شهر مشهد در مصوبه سال ۱۳۹۴ خود گفت: "شهرداری مشهد مقدس فقط در محدوده منابع و اعتبارات بودجه کل کشور که به شهرداری اختصاص می‌یابد مجاز به همکاری با دیوان محاسبات کشور می‌باشد."