محسن کدیور از مبنای ولایت و حکومت در شیعه می‌گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محسن کدیور از مبنای ولایت و حکومت در شیعه می‌گوید

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه از حسن روحانی رئیس جمهوری انتقاد کرده و گفته در اسلام، انتخاب حاکم بر عهده مردم نیست و خداوند باید ولی را تعیین کند. آقای مکارم شیرازی گفته آیات در باره ولایت در قرآن زیاد است و رئیس جمهوری تنها یک جمله نهج البلاغه را دیده است. حسن روحانی به تازگی در یک سخنرانی گفته بود امام علی امام اول شیعیان، نظر و انتخاب مردم را مبنای ولایت و حکومت می‌دانست.