مبارزه با داعش؛ با پهباد با موشک؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مبارزه با داعش؛ با پهپاد یا موشک؟

حمله موشکی سپاه پاسداران از خاک ایران به سوریه برای زدن اهدافی که متعلق به داعش معرفی شدند، دیروز در صدر خبرها قرار گرفت. این حمله که در داخل سروصدای زیادی به پا کرد، در خارج از ایران واکنش گسترده ای نداشت. اما استفاده از موشک برای زدن اهداف متعلق به گروههایی مثل داعش چه قدر موثر است؟ محمد امینی گزارش می دهد.