شعار علیه حسن روحانی روز راهپیمایی قدس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شعار علیه حسن روحانی روز راهپیمایی قدس

تعدادی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز قدس تهران علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران شعار دادند. این معترضان با مقایسه آقای روحانی و ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران شعار دادند: "روحانی بنی‌صدر پیوندتان مبارک".